หัวข้อสำคัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กรีฑา มีกี่ประเภท

กรีฑา มีกี่ประเภท กรีฑา มีกี่ประเภท กรีฑาประเภทลาน แล้วก็มีการวิ่งกระโดดไกล การวิ่งกระโดดสูง กี ฑา มี กี่ ประเภท การทุ่มน้ำหนัก การขว้างจักร และการพุ่งแหลน แต่ละประเภทควรต้องอาศัยทักษะที่ไม่เหมือนกัน โดยการวิ่งกระโดดไกล ระบบรูปแบบการทำงานของร่างกายระหว่างประสาทและกล้ามเนื้อต้องมีความเกี่ยวพันกัน จะช่วยให้สามารถบังคับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างนิ่มนวลและถูกต้องแม่นยำตามจังหวะมีความต้องการ การวิ่งกระโดดสูงจำเป็นที่จะต้องรู้จักดีจังหวะการกระโดด การสปริงตัวขึ้น การลอยตัวในอากาศ กรีฑามีกี่ประเภท และการลงสู่พื้นได้อย่างปลอดภัย การทุ่มลูกน้ำหนักจำเป็นต้องเคยชินการทรงตัว การกระโดดได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว และวิธีใช้แรงส่งลูกน้ำหนักให้ไปไกลที่สุด การขว้างจักรจำเป็นจะต้องอาศัยการเหวี่ยงตัว และจังหวะที่ดีสำหรับการเหวี่ยงจักร รวมถึงต้องมีความเร็วว่องไว ประสาทและความเชี่ยวชาญสำหรับการเคลื่อนไหวดี การพุ่งปลดปล่อยแหลนออกไปในท่าที่ถูกต้องแม่นยำเคยชินโอกาสการวิ่ง การบังคับแหลนควรเรียนรู้ทำความรู้ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

กรีฑา มีกี่ประเภท กรีฑาประเภทลานสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ประเภทละ 4 รายการ ด้วยประการฉะนี้

 • กรีฑา มีกี่ประเภท ชนิดกระโดด (Jumping Events)
 • กระโดดสูง (High Jump)
 • กระโดดไกล (Long Jump)
 • เขย่งก้าวกระโดด (Triple Jump)
 • กระโดดค้ำ (Pole Vault)
 • ชนิดขว้าง (Throwing Events)
 • ทุ่มลูกน้ำหนัก (Putting The Shot)
 • ขว้างจักร (Discus)
 • พุ่งแหลน (Javelin)
 • ขว้างค้อน (Hammer)

ความเป็นมากรีฑาในประเทศไทย

การเล่นกรีฑาในประเทศไทยริเริ่มโดยครูฝรั่งชาวอังกฤษนำมาสอนให้เด็กนักเรียนไทยได้ฝึกฝนเล่นกันในโรงศึกษาพระตำหนักสวนกุหลาบยุครัชกาลที่ 5แล้วค่อยเจริญแพร่หลากหลายขึ้นหลังปี สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย แบ่งประเภทกรีฑาออกเป็นกี่ประเภท พุทธศักราช2440 เป็นต้นมา

การเล่นกรีฑาเริ่มต้นเป็นทางการขึ้นเมื่อรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปและเมื่อเสด็จนิวัติกลับประเทศไทย ทางราชการโดยมอบหมายให้ กระทรวงธรรมการ ครู เด็กนักเรียนรวมทั้งสามัญชนได้จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนและพลเมือง โดยได้จัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง (ทุ่งพระสุเมรุ) เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2440 และตั้งแต่นั้นมาก็จัดเป็นประเพณีสืบทอดต่อกันตลอดมา กรีฑา วิ่งผลัด 4×400 เมตร

ปี พุทธศักราช 2476 รัฐบาลตั้งกรมพลเรียนรู้ขึ้น กรมพลทำความเข้าใจมีหลักการผลักดันการกีฬาและการกรีฑาของชาติให้เจริญก้าวหน้ากว่าที่มี ภายหลังตั้งกรมพลเรียนรู้ขึ้นแล้ว กีฬาและกรีฑาได้ก็รับการผลักดันและสนับสนุนจัดให้มีการแข่งขันหลายหมวด เป็นต้นว่า กรีฑาเวลาโรงเรียน กรีฑาระหว่างสถาบันระดับปริญญา และกรีฑาระหว่างพลเมือง ฯลฯ

ปีพุทธศักราช 2494 ได้เกิดการจัดตั้งสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้น มีหน้าที่รับไม่ถูกถูกใจดำเนินการประลอง กรีฑาชนิดมหาวิทยาลัยและประชากรแทนกรมพลทำความเข้าใจ และในปีนี้เองประเทศไทยก็สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์กรีฑาโลก ประเภท กรีฑา

ปี พ.ศ. 2504 ได้ตั้งขึ้นองค์การช่วยสนับสนุนกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้น มีบทบาทโดยตรงในการผลักดันกีฬาประชากร โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาทุกๆ ปีหมุนเวียนกันไปในแต่ละจังหวัด ในการแข่งขันกีฬาเขต (กี ฬาแห่งชาติในปัจจุบัน) และถือได้ว่ากรีฑาเป็นกีฬาหลักที่ควรมีการแข่งขันชิงชัยทุกครั้ง

ปีพุทธศักราช 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระขอความกรุณาขอความปรานีเกล้าฯ รับสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเข้าอยู่ด้านในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่มาที่ไปกรีฑา

เชื่อกันว่า ต้นกำเนิดของกรีฑานั้น กรีฑาประเภทรวม มีอะไรบ้าง เริ่มมากจากชาวกรีกโรมัน เมื่อโดยประมาณ 776 ปีก่อนคริสตศักราช โดยเจ้าเมืองนั้นต้องการให้ประชากรของกรีกมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เพื่อที่จะรับใช้ประเทศได้อย่างเต็มที่ นอกเหนือจากนี้นี้ในในอดีตเชื่อว่า มีเทพเจ้าสถิตอยู่บนเขาโอลิมปัสบากบั่นทำตัวให้เป็นที่กรุณาปราน ด้วยวิธีการทำพิธีกรรมบวงสรวงต่าง ๆ พร้อมเล่นกีฬาถวาย ณ ลานเชิงเขาโอลิมปัสแคว้นอีลิส เพื่อจะให้เกียรติแก่เทพเจ้า โดยมีกีฬาที่ชาวกรีกเล่นนั้น มี 5 ชนิด คือ การวิ่งชิงชัย การกระโดด มวยปล้ำ พุ่งแหลน ขว้างจักร ทั้งนี้ เป็นที่พินิจได้ว่า นอกเหนือจากนี้กีฬามวยปล้ำแล้ว กีฬาทั้ง 4 ประเภท ล้วนแต่เป็นกีฬากรีฑาทั้งปวง นอกจากนั้นนี้ ยังได้ดำเนินการแข่งขันชิงชัยสื่อสารกันมาเป็นช่วงนานกว่า 1,200 ปี อย่างยิ่งจริงๆ

หลังจากนั้นกรีกเสื่อมอำนาจลง และตกอยู่ภายใต้อำนาจของชาวโรมัน การกีฬาของกรีกเลยเสื่อมลงตามลำดับ ใน พ.ศ. 936 (ค.ศ. 393) ด้วยเหตุว่าจักรพรรดิธีโอดซีอุส แห่งโรมัน มีคำบัญชาให้ยกเลิกการเล่นกีฬา ทั้ง 5 ชนิด เพราะเห็นว่าราษฎรเล่นกีฬาเพื่อการพนัน ไม่ได้เล่นเพื่อจะสุขรูปแต่อย่างใด และนับตั้งแต่นั้นกีฬาโอลิมปิกก็ได้สิ้นสุดเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 15 ศตวรรษ กรีฑา/กีฬาประเภทลู่

หลังแล้วหลังจากนั้น ก็ได้เหมือนกันมีบุคคลสำคัญ กลับมารื้อฟื้นให้กีฬาโอลิมปิกกลับมาเริ่มอีกสักที โดย บารอน ปีแอร์ เดอ คูแบร์แตง (BaronPierredeCoubertin) ชาวชาวต่างชาติเศส ซึ่งเขาได้ชักนำบุคคลคนสำคัญของชาติต่าง ๆ เข้ามาร่วมประชุม เพื่อแข่งกีฬาร่วมกัน โดยให้จัดการประลอง 4 ปี ต่อ ครั้งเดียว ประเภท ของ กรีฑา พร้อมเจาะจงกติกาสำหรับการเล่นกีฬากรีฑาเป็นพื้นของการประลอง เพื่อเป็นเกียรติและอนุสรณ์แก่ชาวกรีกในยุคโบราณ ผู้ริเริ่มกีฬาโอลิมปิก ทั้งนี้ กีฬาโอลิมปิกได้เริ่มแข่งขันขึ้นอีกครั้ง ใน พุทธศักราช2439 (ค.ศ. 1896) ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีก

ประวัติที่มาที่ไปของกรีฑาในประเทศไทย

ผู้ริเริ่มให้มีการแข่งขันชิงชัยกรีฑาในประเทศไทยนั้นก็ คือ กระทรวงธรรมการ (ปัจจุบันคือกระทรวงเรียนรู้ธิการ) ที่ได้จัดให้มีการแข่งขันชิงชัยกรีฑาระดับเด็กนักเรียน ครั้งแรกตอนวันที่ 11 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2440 ณ ท้องสนามหลวง โดยมี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลหน้าจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ประเภท ของ กีฬา กรีฑา มาทรงเป็นองค์ผู้บริหารเปิดการแข่งขันชิงชัยกรีฑานักเรียนบ่อยๆทุกปี และได้จัดตั้งให้มีสมาคมกรีฑาสมัครเล่นประเทศไทยขึ้น

กรีฑา “ประเภทลาน”

กรีฑา ชนิดลาน จะชิงชัยในสนาม คงอาจจะเป็นทราย หรือเบาะ โดยวินิจฉัยด้วยระยะทาง หรือความสูง แล้วการแข่งขันชิงชัย ชนิดลาน กรีฑามีกี่จำพวก เราก็เลยได้แยกประเภทให้รู้เรื่องสะดวกสบายเพราะเหตุนี้ กรีฑาประเภทรวม ประเภทหญิงแข่งขันกี่รายการ

 • การวิ่งกระโดดไกล – การวิ่งเขย่งก้าวกระโดด
 • การวิ่งทุ่มลูกหนัก – การวิ่งขว้างค้อน
 • การวิ่งขว้างจักร – การวิ่งขว้างพุ่งแหลน
 • การวิ่งกระโดดสูง – การวิ่งกระโดดค้ำ

กติกาในการแข่งขันชิงชัยเบื้องต้น การทำไม่ถูกข้อตกลงของผู้เข้าแข่งขัน มีด้วยเหตุดังกล่าว

ล้ำกระดานกระโดดด้วยส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ไม่ว่าจะกระโดดบ้างมั๊ยก็ตาม กระโดดจากนอกกระดานเริ่มต้นนอกปลายสุดด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ว่าจะล้ำเส้นเริ่ม หรือก่อนถึงเส้นเริ่มต้นในแนวของเส้นเริ่มต้นที่ยื่นออกมา ถูกพื้นข้างนอกหลุมทรายก่อนที่จะจะลงสู่หลุมทราย หลังจากการกระโดดสมบูรณ์แล้วเดินย้อนกลับมามาทางบอร์ดเริ่มต้น ใช้ท่ากระโดดแบบลังกาหน้า

วิ่งกระโดดสูง (High Jump )

เป้าหมายของการวิ่งกระโดดสูงหรือการกระโดดสูง คือ การที่ผู้กระโดดวิ่งมาแล้วสามารถกระโดดขึ้นและลอยตัวข้ามไม้พาดที่อยู่สูงไปได้ โดยใช้ท่าที่เหมาะกับรูปร่าง ความถนัด และเป็นท่าที่ตัวของเราเองกระโดดได้จำนวนเยอะที่สุด ท่าทางที่ใช้สำหรับในการกระโดดสูงนี้มีหลายอย่างซึ่งได้ปรับเปลี่ยน ปรับแก้ และความก้าวหน้ามาเรื่อยๆ ๆ โดยการคิดสืบค้นหาเคล็ดลับและบุคลิกลักษณะการกระโดดขึ้นมา เพื่อจะให้ผู้กระโดดทำสถิติการกระโดดสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ๆ สำหรับในการเริ่มต้นฝึกของเด็กนักเรียน ควรฝึกฝนจากท่าง่าย ๆ กรีฑา ประเภท เดิน ไปก่อน เพื่อให้คุ้นเคยโอกาสการกระโดด เคยชินการสปริงตัวขึ้น รู้จักดีการลอยตัวในอากาศและการลงสู่พื้นได้อย่างไม่มีอันตราย

กติกาในการประลองรากฐาน

ผู้เข้าแข่งขันจำเป็นต้องกระโดดด้วยเท้าทายข้างเดียว ซึ่งในเรื่องที่ทำไม่ถูกข้อตกลง มีด้วยเหตุนั้น

ภายหลังจากกระโดดแล้ว ไม้พาดหล่นอันมีสาเหตุจากพฤติกรรมของผู้กระโดด ไม่ได้กระโดดแต่ปลดปล่อยให้ส่วนหนึ่งส่วนใดส่วนใดของร่างกายถูกพื้นรวมทั้งเบาะรองรับตอนเสากระโดดสูงทั้งสอง หรือข้างนอกเสาที่อยู่ข้างหลังขอบหน้าของเสา อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อนักกรีฑากระโดดขึ้นไปแล้วเท้าไปถูกเบาะ ถ้าผู้ตัดสินมีความเห็นว่าไม่มีการได้เปรียบให้ถือว่าการกระโดดครั้งนั้นมีผลสมบูรณ์

ทุ่มลูกน้ำหนัก (Shot Putting )

การทุ่มลูกน้ำหนักเป็นกรีฑาชนิดลานอีกประเภทหนึ่ง ผู้เล่นหรือผู้แข่งขันแต่ละคนควรต้องลูกน้ำหนักที่มีน้ำหนักเท่าๆกัน ภายในพื้นที่วงกลมที่ราบเรียบตามข้อตกลงเฉพาะเจาะจงไว้ โดยทุ่มตรงออกไปด้านหน้า ผู้ที่ทุ่มได้ไกลที่สุดเป็นผู้ชนะ กรีฑา มีกี่ประเภท